Realitné fondy REITs

Ako investovať do nehnuteľností cez REITs?

REITs je skratka pre Real Estate Investment Trust. Komplexne sú REITs spoločnosti tie, ktoré vlastnia, prevádzkujú a financujú nehnuteľnosti za účelom tvorby zisku pre vlastníkov jednotlivých akcií. 

Realitné fondy patria k jedným z najobľúbenejších vzhľadom na to, že umožňujú aj malým investorom investovať do jednotlivých nehnuteľností ako sú kancelárske budovy, obchodné centrá prípadne aj bytové domy. 

Vlastniť tieto akcie týchto firiem dáva do budúcna investorom príležitosť dosahovať pravidelné príjmy v podobe dividend bez veľkej časovej náročnosti spojenej s investovaním. 

Je viacero smerov, do ktorých je pomocou REITs možné investovať, avšak najčastejšie sa skloňujú práve tieto typy nehnuteľností : 

  • Administratívne priestory, priemyselné nehnuteľnosti, kancelárske a skladové priestory, logistické centrá, nákupné centrá, bytové komplexy, pozemky, infraštruktúra, hotely a podobne

Akcie REITs si investor môže nakúpiť ako ktorékoľvek iné akcie, ktoré sú určené na obchodovanie. Realizácia nákupu je možná cez zahraničného brookera, prípadne cez viaceré banky do ktorých sa radia aj niektoré slovenské.

Najčastejšie sa nákupy realizujú cez platformu EIC, pod celým názvom European Investment Centre, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 2009. Zadávanie pokynov pre nákup a predaj je možné robiť online, vedenie účtov je bezplatné a to aj v prípade ak sú nepoužívané, prípadne na nich nie sú žiadne peňažné prostriedky. Minimálna investícia pri niektorých z obchodníkov začína už na desiatich eurách, rovnaká suma je aj pri tomto slovenskom obchodníkovi EIC.

Najlepším príkladom investovania do REITs je nakúpenie celého indexu ETF, čo znamená investovanie do niekoľkých desiatok až stovák akcií naraz, čo v konečnom dôsledku významne zníži riziko vďaka diverzifikácií. 

Aký je odporúčaný časový horizont ? Vzhľadom na fakt, že sa jedná o dlhodobé investovanie, väčšina z investorov nakupuje tieto akcie kvôli dlhodobému poberaniu dividend a následnémuvyplácaniu, investorom sa jedná o dividendový výnos. 

REITs sa považujú za volatilné akcie, čo poukazuje na možnosť kúpy v niektorých obdobiach za pomerne lacno, čo prináša kapitálový výnos pri predaji. Neexistuje ideálny investičný horizont, odporúča sa však minimálne 10 rokov. Pre niekoho to môže vyzerať, ako veľmi veľké časové obdobie, avšak realitný sektor sa správa cyklicky, môže nastať obdobie, pri ktorom aj 10 rokov môže predstavovať fungovanie na hrane pri realizovaní kapitálového výnosu po predaji so ziskom. 

Výška poplatkov týkajúca sa investovania do REITs závisí najmä od konkrétneho obchodníka, prípadného investičného poradcu alebo už od konkrétnej služby, ktorú od celého investovania ako investor očakávate. 

Vstupné poplatky sú limitované spravidla na maximálne 5%, v praxi sú ale tieto poplatky nižšie, závisí však od výšky a rozsahu investície. Čo sa týka zdaňovania REITs funguje rovnako ako zdaňovanie ETF fondov.

Zisk z predaja cenných papierov do jedného roka od jeho nákupu podlieha dani zo zisku. V prípade predaja po jednom roku od nákupu je zisk od dane oslobodený. Čo sa týka zdaňovania dividendy, tak tá sa musí zdaňovať vždy. Funguje to na princípe, že daň z dividendy zaplatíte automaticky v tej krajine,  kde REIT sídli a na účet Vám príde už zdanená dividenda alebo existuje spôsob, že to zaplatíte na Slovensku a musíte si ju zahrnúť aj do daňového priznania. 

Predaj REITs je z pohľadu času rovnaké, ako predaj akýchkoľvek iných akcií alebo ETF, ktoré sú obchodovateľné na burze. Predaj sa realizuje v priebehu jedného dňa avšak je nutné počítať aj ďalšie dva dni, ktoré sú potrebné na vysporiadanie obchodu, následne je možné preniesť si peniaze z investičného na bankový účet.  

Výhody a nevýhody investovania do REITs fondov :

  • Medzi najväčšie výhody patria:  pravidelné vyplácanie dividend, možnosť investovania aj malých súm, výber a prevedenie peňazí v priebehu niekoľkých dní, zisk z predaja po jednom roku je oslobodený od dane, v porovnaní s investičnými nehnuteľnosťami minimálna časová náročnosť, pri dlhodobom investovaní patria REITs k najziskovejším typom akcií.
  • Nevýhodami sú veľké výkyvy hodnoty jednotlivej investície, pri investovaní na kratší časový interval môže hodnota výrazne poklesnúť, zvýšené riziko predstavuje aj vývoj na realitnom trhu. 

Kedy je vhodný čas pre investovanie do REITs?

Vzhľadom na veľké výkyvy hodnoty akcií, môžete REITs občas kúpiť za pomerne nízke ceny. Nákup za nízku cenu Vám zlepší pozíciu pri predaji za vyššiu cenu. Čím lacnejšie kúpite, tým väčší môže byť Váš kapitálový výnos v budúcnosti.

Pri investovaní do REITs je potrebné rozlišovať kapitálový výnos, (zisk z predaja akcií za vyššiu cenu ako bola nákupná cena) a dividendový výnos (zisk z vyplácanej dividendy).

Väčšina investorov nakupuje REITs kvôli vyplácanej dividende. Výhodnosť investície si môžete ľahko vypočítať ako pomer ceny akcie a vyplácanej dividendy na akciu.

Existujú však aj iné možnosti investovania do realít. A to napríklad :

  • kúpa nehnuteľnosti na prenájom,
  • realitné fondy pre kvalifikovaných investorov,
  • investovanie pomocou realitných ETF fondov, alebo aj
  • špeciálne fondy týkajúce sa nehnuteľností.

Pri viacerých z nich je možné z dlhodobého hľadiska  investovania, rovnako tak  dosiahnuť zaujímavú výkonnosť. No nie vždy  je to čisto iba o výnose, zaujímavé sú aj iné vlastnosti týchto príležitostí na investovanie do realít.

H&PARTNERS – Váš spoľahlivý partner pri kúpe nehnuteľnosti a financovaní bývania.

#realitnefondy #reit #reits #podpora #fondy #ETF #investícia #H&partners

Picture of Ing. Emma Knoteková

Ing. Emma Knoteková

Maklér H&Partners

Zdieľajte príspevok:

Súvisiace príspevky