Ponuka pre Vás

Úspešná realizácia developerského projektu si vyžaduje komplexný prístup a koordináciu rôznych oblastí. Naša spoločnosť ponúka developerom komplexné služby, ktoré im pomôžu zvládnuť všetky fázy projektu od prvotnej analýzy až po odovzdanie nehnuteľnosti klientom.

1. Analýza trhu:

 • Podrobná analýza trhu v danej lokalite s porovnaním s konkurenciou.
 • Stanovenie cieľového zákazníka a jeho preferencií.
 • Využitie znalostí trhu v regióne Východného Slovenska (Košice, Prešov, Vysoké Tatry).


2. Odporúčania pre skladbu a dispozičné riešenie:

 • Analýza dopytu po rôznych typoch bytov/domov a ich dispozíciách.
 • Zabezpečenie súladu medzi predstavou architekta a požiadavkami trhu.
 • Optimalizácia skladby a dispozičného riešenia pre maximálnu atraktivitu projektu.


3. Kompletná cenotvorba:

 • Strategické nastavenie cien s ohľadom na konkurenciu, dopyt a náklady.
 • Monitorovanie a optimalizácia cien počas celého cyklu predaja.
 • Maximalizácia výnosov z developerského projektu.


4. Nastavenie produktu:

 • Určenie štandardu vybavenia nehnuteľností (holobyt/holodom, štandard/nadštandard).
 • Spolupráca s overenými dodávateľmi pre kvalitné a efektívne vyhotovenie.
 • Ponuka nadštandardných možností pre náročných klientov.


5. Nastavenie marketingu:

 • Vypracovanie efektívneho marketingového konceptu s ohľadom na rozpočet.
 • Využitie rôznych marketingových kanálov pre dosiahnutie maximálneho efektu.
 • Cielenie na relevantnú cieľovú skupinu a zvyšovanie povedomia o projekte.


6. Spolupráca s bankami:

 • Nastavenie projektu v bankách pre rýchle a jednoduché hypotekárne financovanie.
 • Zjednodušenie procesu získania hypotéky pre klientov developera.
 • Zvýšenie atraktivity projektu pre záujemcov o kúpu nehnuteľnosti.


7. Predaj a komunikácia s klientom:

 • Profesionálne prezentovanie projektu a jeho benefitov.
 • Aktívna komunikácia s klientmi a zodpovedanie ich otázok.
 • Zber spätnej väzby pre neustále zlepšovanie predajného procesu.


8. Kompletný právny servis:

 • Spolupráca s autorizovaným advokátom pre prípravu zmlúv.
 • Zabezpečenie kúpnych zmlúv a ich autorizácia.
 • Elektronické podanie zmlúv do katastra nehnuteľností.
 • Minimalizácia právnych rizík a ochrana záujmov developera.


9. Zabezpečenie hypotekárneho financovania:

 • Spolupráca s hypotekárnym expertom pre komplexné služby klientom.
 • Ponúkanie najvýhodnejších možností financovania na trhu.
 • Ušetrenie času a energie klientov pri vybavovaní hypotéky.


10. Odovzdanie nehnuteľností:

 • Koordinácia odovzdania nehnuteľností klientom.
 • Zabezpečenie vyriešenia prípadných reklamácií.
 • Budovanie dobrých referencií pre developera a posilnenie jeho značky.

 

Naša spoločnosť ponúka developerom komplexný a individuálny prístup k riešeniu ich projektov. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam a expertným znalostiam v rôznych oblastiach im pomôžeme dosiahnuť úspešnú realizáciu ich zámerov a maximalizovať výnosy z investície.